Lung e drumul Clujului dar bine e cand ajungi la bunici in Maramures |

Lung e drumul Clujului dar bine e cand ajungi la bunici in Maramures

Lung e drumul Clujului dar bine e cand ajungi la bunici in Maramures. Oana (clujeanca) la bunici in Barsana.. ( Foto: Stefanca Monica)
Lung e drumul Clujului

Leave a Reply